אל תמכור את המידע האישי שלי

הזכויות שלך על פי חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה

חוק פרטיות הצרכנים בקליפורניה (CCPA) מספק לך זכויות לגבי האופן בו מטפלים במידע האישי שלך. על פי החקיקה, תושבי קליפורניה יכולים לבחור לבטל את הסכמתם ל"מכירה "של המידע האישי שלהם לצדדים שלישיים. בהתבסס על ההגדרה של CCPA, "מכירה" מתייחסת לאיסוף נתונים לצורך יצירת פרסום ותקשורת אחרת. למידע נוסף על CCPA וזכויות הפרטיות שלך.

איך לבטל את הסכמה

על ידי לחיצה על הקישור למטה, לא נאסוף או נמכור את המידע האישי שלך עוד. זה חל על שני הצדדים השלישיים וגם על הנתונים שאנו אוספים כדי לעזור להתאים אישית את החוויה שלך באתר שלנו או באמצעות תקשורת אחרת. למידע נוסף, צפה במדיניות הפרטיות שלנו.